Author Details

Aota, Toru, Fudo Tetra Corporation, 2-7, Higashi Nakanuki, Tsuchiura, Ibaraki, 300-0006, Japan